-67 Removals
+70 Additions
1 1
00:00:04,027 --> 00:00:07,639 00:00:04,027 --> 00:00:07,639
Бих желал да кажете нещо Бих желал да кажете нещо
относно следното изречение. относно следното изречение.
2 2
00:00:07,674 --> 00:00:09,154 00:00:07,674 --> 00:00:09,154
Поправете го. Поправете го.
3 3
00:00:09,189 --> 00:00:12,458 00:00:09,189 --> 00:00:12,458
"Нека седнем и да поразсъждаваме". "Нека седнем и да поразсъждаваме".
4 4
00:00:14,034 --> 00:00:16,871 00:00:14,034 --> 00:00:16,871
Кажете нещо за това. Кажете нещо за това.
5 5
00:00:16,906 --> 00:00:20,431 00:00:16,906 --> 00:00:20,431
Какво искаш да кажеш Какво искаш да кажеш
с "поразсъждаваме"? с "поразсъждаваме"?
6 6
00:00:20,466 --> 00:00:26,208 00:00:20,466 --> 00:00:26,208
"Да мислим логически". "Да мислим логически".
7 7
00:00:27,182 --> 00:00:30,068 00:00:27,182 --> 00:00:30,068
Какво е това? Какво е логика? Какво е това? Какво е логика?
8 8
00:00:30,103 --> 00:00:34,678 00:00:30,103 --> 00:00:34,678
"Използвай главата си, "Използвай главата си,
използвай естествените си наклонности". използвай естествените си наклонности".
9 9
00:00:34,713 --> 00:00:37,561 00:00:34,713 --> 00:00:37,561
Това означава Това означава
"Погледни нещата по моя начин". "Погледни нещата по моя начин".
10 10
00:00:37,596 --> 00:00:39,953 00:00:37,596 --> 00:00:39,953
Да, това се опитва Да, това се опитва
да ви каже всъщност. да ви каже всъщност.
11 11
00:00:39,988 --> 00:00:44,593 00:00:39,988 --> 00:00:44,593
"Нека седнем и да поразсъждаваме" означава "Нека седнем и да поразсъждаваме" означава
"Можеш ли видиш нещата по моя начин?". "Можеш ли видиш нещата по моя начин?".
12 12
00:00:44,628 --> 00:00:47,669 00:00:44,628 --> 00:00:47,669
Това е неосъществим разговор. Това е неосъществим разговор.
13 13
00:00:47,704 --> 00:00:50,675 00:00:47,704 --> 00:00:50,675
Или: "Не трябваше да правиш това". Или: "Не трябваше да правиш това".
14 14
00:00:50,710 --> 00:00:55,552 00:00:50,710 --> 00:00:55,552
Ако някой наистина не знае какво Ако някой наистина не знае какво
да направи в конкретен случай и кажете: да направи в конкретен случай и кажете:
15 15
00:00:55,587 --> 00:00:57,463 00:00:55,587 --> 00:00:57,463
"Не трябваше да правиш това", "Не трябваше да правиш това",
16 16
00:00:57,498 --> 00:01:01,325 00:00:57,498 --> 00:01:01,325
би било по-добре да кажете вие какво би било по-добре да кажете вие какво
можете да направите, за да проработи, можете да направите, за да проработи,
17 17
00:01:01,360 --> 00:01:04,290 00:01:01,360 --> 00:01:04,290
вместо: "Не трябваше да правиш това". вместо: "Не трябваше да правиш това".
18 18
00:01:04,325 --> 00:01:07,186 00:01:04,325 --> 00:01:07,186
Посочете им какво да направят, Посочете им какво да направят,
за да проработи. за да проработи.
19 19
00:01:07,221 --> 00:01:12,855 00:01:07,221 --> 00:01:12,855
Ако котката ви се отърква във вас Ако котката ви се отърква във вас
и вие я ритнете, и вие я ритнете,
20 20
00:01:12,890 --> 00:01:18,563 00:01:12,890 --> 00:01:18,563
тя може и да се премести, но това тя може и да се премести, но това
не променя модела на поведение. не променя модела на поведение.
21 21
00:01:18,598 --> 00:01:24,236 00:01:18,598 --> 00:01:24,236
Това, което ви интересува, Това, което ви интересува,
в момента стигам до съществената част, в момента стигам до съществената част,
22 22
00:01:24,271 --> 00:01:29,042 00:01:24,271 --> 00:01:29,042
е манипулиране на средата, е манипулиране на средата,
това желаете всъщност. това желаете всъщност.
23 23
00:01:29,077 --> 00:01:33,035 00:01:29,077 --> 00:01:33,035
Предназначението на езика Предназначението на езика
не е да общуваме, не е да общуваме,
24 24
00:01:33,070 --> 00:01:36,994 00:01:33,070 --> 00:01:36,994
а да контролираме а да контролираме
поведението на другите. поведението на другите.
25 25
00:01:37,029 --> 00:01:39,006 00:01:37,029 --> 00:01:39,006
Когато кажете на някого: Когато кажете на някого:
26 26
00:01:39,094 --> 00:01:42,426 00:01:39,094 --> 00:01:42,426
"Окоси ми ливадата. Ще ти дам 5 долара", "Окоси ми ливадата. Ще ти дам 5 долара",
той отвръща: "Не". той отвръща: "Не".
27 27
00:01:42,461 --> 00:01:45,331 00:01:42,461 --> 00:01:45,331
"А за 10"? "А за 10"?
"Добре". "Добре".
28 28
00:01:46,593 --> 00:01:51,678 00:01:46,593 --> 00:01:51,678
Парите са средство за контрол, Парите са средство за контрол,
до определена степен. до определена степен.
29 29
00:01:51,713 --> 00:01:53,803 00:01:51,713 --> 00:01:53,803
Ако предложите на някое момиче 5 долара, Ако предложите на някое момиче 5 долара,
30 30
00:01:53,878 --> 00:01:58,039 00:01:53,878 --> 00:01:58,039
за да прави секс с вас, за да прави секс с вас,
тя ще се почувства ужасно обидена. тя ще се почувства ужасно обидена.
31 31
00:01:58,074 --> 00:02:02,200 00:01:58,074 --> 00:02:02,200
Но ако й дадете 1 милион долара, Но ако й дадете 1 милион долара,
може и да се замисли. може и да се замисли.
32 32
00:02:02,235 --> 00:02:04,667 00:02:02,235 --> 00:02:04,667
Въпреки че е моралистка. Въпреки че е моралистка.
33 33
00:02:04,700 --> 00:02:09,667 00:02:04,700 --> 00:02:09,667
Може и да остави морала настрана Може и да остави морала настрана
само за това предложение. само за това предложение.
34 34
00:02:09,702 --> 00:02:12,426 00:02:09,702 --> 00:02:12,426
Иначе ще трябва Иначе ще трябва
да работи 40 години, да работи 40 години,
35 35
00:02:12,507 --> 00:02:16,649 00:02:12,507 --> 00:02:16,649
без да получи без да получи
такава възможност. такава възможност.
36 36
00:02:16,684 --> 00:02:20,792 00:02:16,684 --> 00:02:20,792
Дали е възможност? Дали е възможност?
За някои би могло да е обида. За някои би могло да е обида.
37 37
00:02:22,377 --> 00:02:28,022 00:02:22,377 --> 00:02:28,022
"Използвай главата си" - "Използвай главата си" -
в това няма никаква комуникация въобще. в това няма никаква комуникация въобще.
38 38
00:02:28,057 --> 00:02:33,668 00:02:28,057 --> 00:02:33,668
"Ако си глупав, си оставаш такъв" - "Ако си глупав, си оставаш такъв" -
няма език, няма комуникация. няма език, няма комуникация.
39 39
00:02:33,703 --> 00:02:37,868 00:02:33,703 --> 00:02:37,868
Или: "Не трябваше да правиш това" - Или: "Не трябваше да правиш това" -
няма комуникация. няма комуникация.
40 40
00:02:37,903 --> 00:02:40,965 00:02:37,903 --> 00:02:40,965
"Мразя те!" - също няма комуникация. "Мразя те!" - също няма комуникация.
41 41
00:02:41,000 --> 00:02:47,500 00:02:41,000 --> 00:02:47,500
Освен ако не кажете: "Оставил си мивката пусната и е преляла. Отне ми 4 часа, за да почистя. Освен ако не кажете: "Оставил си мивката пусната и е преляла. Отне ми 4 часа, за да почистя.
42 42
00:02:47,514 --> 00:02:49,860 00:02:47,514 --> 00:02:49,860
Опитай се да не правиш повече така, Опитай се да не правиш повече така,
43 43
00:02:49,895 --> 00:02:54,790 00:02:49,895 --> 00:02:54,790
иначе няма да ти позволя иначе няма да ти позволя
да се приближиш до нея". да се приближиш до нея".
44 44
00:02:55,053 --> 00:02:57,672 00:02:55,053 --> 00:02:57,672
Каквото и да ви се налага Каквото и да ви се налага
да направите. да направите.
45 45
00:02:57,753 --> 00:03:00,572 00:02:57,753 --> 00:03:00,572
Така че има да извървите Така че има да извървите
дълъг път. дълъг път.
46 46
00:03:00,607 --> 00:03:03,357 00:03:00,607 --> 00:03:03,357
Повечето говорене е само шум. Повечето говорене е само шум.
47 47
00:03:03,392 --> 00:03:06,432 00:03:03,392 --> 00:03:06,432
Когато хората Когато хората
седнат и говорят, седнат и говорят,
48 48
00:03:06,467 --> 00:03:10,018 00:03:06,467 --> 00:03:10,018
ако проверите след три дни ако проверите след три дни
за какво са говорили, за какво са говорили,
49 49
00:03:10,053 --> 00:03:15,040 00:03:10,053 --> 00:03:15,040
те обикновено не си спомнят, те обикновено не си спомнят,
защото не е било нещо значимо. защото не е било нещо значимо.
50 50
00:03:15,075 --> 00:03:19,178 00:03:15,075 --> 00:03:19,178
Когато обикновените хора се съберат Когато обикновените хора се съберат
и говорят, обикновено не казват нищо. и говорят, обикновено не казват нищо.
51 51
00:03:19,213 --> 00:03:22,023 00:03:19,213 --> 00:03:22,023
Те не могат да кажат Те не могат да кажат
каквото и да е. каквото и да е.
52 52
00:03:22,058 --> 00:03:24,791 00:03:22,058 --> 00:03:24,791
Затова при среща Затова при среща
на Движението Цайтгайст, на Движението Цайтгайст,
53 53
00:03:24,826 --> 00:03:32,772 00:03:24,826 --> 00:03:32,772
могат да обсъждат нещата само в рамките могат да обсъждат нещата само в рамките
на собственото си разбиране за тях. на собственото си разбиране за тях.
54 54
00:03:35,805 --> 00:03:43,722 00:03:35,805 --> 00:03:43,722
Разбирате ли, че дори мозъкът да е съвършено устроен, Разбирате ли, че дори мозъкът да е съвършено устроен,
мозъчната тъкан да е с високо качество, мозъчната тъкан да е с високо качество,
55 55
00:03:43,757 --> 00:03:46,040 00:03:43,757 --> 00:03:46,040
той все пак не притежава механизъм, той все пак не притежава механизъм,
56 56
00:03:46,042 --> 00:03:50,005 00:03:46,042 --> 00:03:50,005
с който да разбира как да реагира с който да разбира как да реагира
при променливи условия. при променливи условия.
57 57
00:03:50,040 --> 00:03:53,437 00:03:50,040 --> 00:03:53,437
Това се учи. Това се учи.
58 58
00:03:53,472 --> 00:04:00,096 00:03:53,472 --> 00:04:00,096
Казват, че не можеш да предадеш това, Казват, че не можеш да предадеш това,
което си научил. което си научил.
59 59
00:04:00,131 --> 00:04:06,148 00:04:00,131 --> 00:04:06,148
Струва ми се... Tова е Струва ми се... Tова е
семантично словосъчетание: "струва ми се". семантично словосъчетание: "струва ми се".
60 60
00:04:06,183 --> 00:04:10,195 00:04:06,183 --> 00:04:10,195
Винаги е добре да използвате Винаги е добре да използвате
"струва ми се, че това е така", "струва ми се, че това е така",
61 61
00:04:10,203 --> 00:04:14,495 00:04:10,203 --> 00:04:14,495
което означава "това е така". което означава "това е така".
62 62
00:04:15,464 --> 00:04:20,383 00:04:15,464 --> 00:04:20,383
Ако видя човек, Ако видя човек,
който е трисексуален, опитва всичко, който е трисексуален, опитва всичко,
63 63
00:04:20,418 --> 00:04:25,421 00:04:20,418 --> 00:04:25,421
бих казал, че е тръгнал по необичаен път, бих казал, че е тръгнал по необичаен път,
но не го гледам с високомерие. но не го гледам с високомерие.
64 64
00:04:25,456 --> 00:04:30,424 00:04:25,456 --> 00:04:30,424
Знам, че е можело Знам, че е можело
да бъда отгледан по същия начин да бъда отгледан по същия начин
65 65
00:04:30,459 --> 00:04:33,329 00:04:30,459 --> 00:04:33,329
или да бъда отгледан или да бъда отгледан
от племената, събирачи на глави. от племената, събирачи на глави.
66 66
00:04:33,364 --> 00:04:36,164 00:04:33,364 --> 00:04:36,164
Ако вземете двегодишно дете Ако вземете двегодишно дете
от цивилизования свят от цивилизования свят
67 67
00:04:36,199 --> 00:04:41,100 00:04:36,199 --> 00:04:41,100
и го отгледате като събирач и го отгледате като събирач
на глави, той ще стане такъв. на глави, той ще стане такъв.
68 68
00:04:41,135 --> 00:04:44,207 00:04:41,135 --> 00:04:44,207
И ако кажете: "Това е ужасно!", И ако кажете: "Това е ужасно!",
69 69
00:04:44,250 --> 00:04:49,757 00:04:44,250 --> 00:04:49,757
не знам дали е по-ужасно от света, не знам дали е по-ужасно от света,
в който живеем. в който живеем.
70 70
00:04:49,807 --> 00:04:54,031 00:04:49,807 --> 00:04:54,031
Когато някой е водопроводчик Когато някой е водопроводчик
или електротехник, или електротехник,
71 71
00:04:54,037 --> 00:04:57,031 00:04:54,037 --> 00:04:57,031
мисля, че това е несправедливо мисля, че това е несправедливо
използване на мозъка използване на мозъка
72 72
00:04:57,037 --> 00:05:02,031 00:04:57,037 --> 00:05:02,031
да направиш човек електротехник да направиш човек електротехник
или водопроводчик. или водопроводчик.
73 73
00:05:03,339 --> 00:05:09,025 00:05:03,339 --> 00:05:09,025
Ако ги направите генералисти, им предоставяте повече Ако ги направите генералисти, им предоставяте повече
инструменти - не всички, но повече. инструменти - не всички, но повече.
74 74
00:05:09,060 --> 00:05:12,457 00:05:09,060 --> 00:05:12,457
Това желаят хората, Това желаят хората,
когато дойдат на такава среща. когато дойдат на такава среща.
75 75
00:05:12,492 --> 00:05:14,978 00:05:12,492 --> 00:05:14,978
Те не знаят защо отиват там, Те не знаят защо отиват там,
просто казват: просто казват:
76 76
00:05:15,013 --> 00:05:20,735 00:05:15,013 --> 00:05:20,735
"Харесвам Движението Цайтгайст" "Харесвам Движението Цайтгайст"
или "Харесвам Проекта "Венера". или "Харесвам Проекта "Венера".
77 77
00:05:20,770 --> 00:05:26,457 00:05:20,770 --> 00:05:26,457
Ако ги попитате: "Какво Ако ги попитате: "Какво
представлява Проектът "Венера"? представлява Проектът "Венера"?
78 78
00:05:28,725 --> 00:05:32,258 00:05:28,725 --> 00:05:32,258
"Това е различен начин на живот". "Това е различен начин на живот".
79 79
00:05:32,293 --> 00:05:33,323 00:05:32,293 --> 00:05:33,323
"Колко различен"? "Колко различен"?
80 80
00:05:33,358 --> 00:05:38,157 00:05:33,358 --> 00:05:38,157
Притиснете ги, вижте дали можете Притиснете ги, вижте дали можете
да получите информация. да получите информация.
81 81
00:05:38,192 --> 00:05:41,248 00:05:38,192 --> 00:05:41,248
Обикновено не могат Обикновено не могат
да предоставят информацията, да предоставят информацията,
82 82
00:05:41,283 --> 00:05:45,529 00:05:41,283 --> 00:05:45,529
защото не са досатъчно запознати. защото не са досатъчно запознати.
83 83
00:05:46,000 --> 00:05:48,575 00:05:46,000 --> 00:05:48,575
Ще оставя тази част за въпроси, Ще оставя тази част за въпроси,
ако имате такива. ако имате такива.
84 84
00:05:53,508 --> 00:05:57,632 00:05:53,508 --> 00:05:57,632
Получих няколко молби Получих няколко молби
от хора относно това от хора относно това
85 85
00:05:57,667 --> 00:06:03,343 00:05:57,667 --> 00:06:03,343
дали би могъл да поговориш дали би могъл да поговориш
за антропологията като научна дисциплина. за антропологията като научна дисциплина.
86 86
00:06:04,484 --> 00:06:07,045 00:06:04,484 --> 00:06:07,045
Антрополозите се справят добре Антрополозите се справят добре
в собствената си сфера, в собствената си сфера,
87 87
00:06:07,084 --> 00:06:09,245 00:06:07,084 --> 00:06:09,245
но когато излязат от нея, но когато излязат от нея,
88 88
00:06:09,254 --> 00:06:12,045 00:06:09,254 --> 00:06:12,045
те се нагаждат според установените те се нагаждат според установените
порядки в културата ни. порядки в културата ни.
89 89
00:06:12,055 --> 00:06:16,644 00:06:12,055 --> 00:06:16,644
Или могат да работят Или могат да работят
като учители по антропология. като учители по антропология.
90 90
00:06:16,679 --> 00:06:23,524 00:06:16,679 --> 00:06:23,524
Но антропологът изследва различни Но антропологът изследва различни
култури, предимно примитивни, култури, предимно примитивни,
91 91
00:06:23,559 --> 00:06:28,098 00:06:23,559 --> 00:06:28,098
но не смята, но не смята,
че собствената му култура е примитивна. че собствената му култура е примитивна.
92 92
00:06:28,133 --> 00:06:37,483 00:06:28,133 --> 00:06:37,483
За жалост днес няма област, За жалост днес няма област,
която да не се преплита с културата. която да не се преплита с културата.
93 93
00:06:37,518 --> 00:06:39,999 00:06:37,518 --> 00:06:39,999
Знаете ли какво означава това? Знаете ли какво означава това?
94 94
00:06:40,034 --> 00:06:42,755 00:06:40,034 --> 00:06:42,755
Трудно е да избягаш. Трудно е да избягаш.
95 95
00:06:43,304 --> 00:06:46,855 00:06:43,304 --> 00:06:46,855
А ако все пак успееш А ако все пак успееш
да се освободиш от културата, да се освободиш от културата,
96 96
00:06:47,190 --> 00:06:52,276 00:06:47,190 --> 00:06:52,276
ще бъде трудно да говориш с хората, ще бъде трудно да говориш с хората,
само ще можеш да ги информираш. само ще можеш да ги информираш.
97 97
00:06:55,000 --> 00:06:57,000 00:06:55,000 --> 00:06:57,000
А те биха попитали: А те биха попитали:
98 98
00:06:57,048 --> 00:07:01,183 00:06:57,048 --> 00:07:01,183
"Какви са ти квалификациите, "Какви са ти квалификациите,
че да ме информираш"? че да ме информираш"?
99 99
00:07:01,218 --> 00:07:03,148 00:07:01,218 --> 00:07:03,148
Кажете: "Ти какво получаваш?". Кажете: "Ти какво получаваш?".
100 100
00:07:03,183 --> 00:07:06,363 00:07:03,183 --> 00:07:06,363
Това, което ти получаваш - Това, което ти получаваш -
това са моите квалификации. това са моите квалификации.
101 101
00:07:06,398 --> 00:07:10,699 00:07:06,398 --> 00:07:10,699
Ако не получаваш нищо, Ако не получаваш нищо,
нямам квалификации. нямам квалификации.
102 102
00:07:10,734 --> 00:07:15,000 00:07:10,734 --> 00:07:15,000
Квалификация означава: Квалификация означава:
"Колко добре работи системата?". "Колко добре работи системата?".
103 103
00:07:16,362 --> 00:07:20,571 00:07:16,362 --> 00:07:20,571
Ако не поливате цветята си, Ако не поливате цветята си,
те няма да растат. Затова ги поливате. те няма да растат. Затова ги поливате.
104 104
00:07:20,606 --> 00:07:24,955 00:07:20,606 --> 00:07:24,955
Ако водата е заразена Ако водата е заразена
с химикали и отрови, те ще загинат. с химикали и отрови, те ще загинат.
105 105
00:07:25,490 --> 00:07:29,304 00:07:25,490 --> 00:07:29,304
Единственият начин да разберете това Единственият начин да разберете това
е да направите е да направите
106 106
00:07:29,342 --> 00:07:31,704 00:07:29,342 --> 00:07:31,704
така наречената "грешка". така наречената "грешка".
107 107
00:07:31,744 --> 00:07:35,494 00:07:31,744 --> 00:07:35,494
То никога не е грешка. То никога не е грешка.
108 108
00:07:37,185 --> 00:07:41,281 00:07:37,185 --> 00:07:41,281
В науката... Наскоро в шоуто В науката... Наскоро в шоуто
на Лари Кинг говориха на Лари Кинг говориха
109 109
00:07:41,285 --> 00:07:46,581 00:07:41,285 --> 00:07:46,581
за мозъка и ума и се опитваха за мозъка и ума и се опитваха
да ги разграничат. да ги разграничат.
110 110
00:07:46,616 --> 00:07:51,556 00:07:46,616 --> 00:07:51,556
Да, каква е разликата. Да, каква е разликата.
- Не виждам никаква. - Не виждам никаква.
111 111
00:07:51,591 --> 00:07:56,461 00:07:51,591 --> 00:07:56,461
Мозъкът е като батерия, Мозъкът е като батерия,
а умът е зарядът. а умът е зарядът.
112 112
00:07:56,496 --> 00:08:01,371 00:07:56,496 --> 00:08:01,371
Ако поставя надпис Ако поставя надпис
"Незаредени (безплатни) батерии", "Незаредени (безплатни) батерии",
113 113
00:08:01,406 --> 00:08:05,336 00:08:01,406 --> 00:08:05,336
това ще означава, това ще означава,
че нямат електрически заряд, че нямат електрически заряд,
114 114
00:08:05,371 --> 00:08:09,601 00:08:05,371 --> 00:08:09,601
а не че можете да си ги а не че можете да си ги
занесете вкъщи безплатно. занесете вкъщи безплатно.
115 115
00:08:09,636 --> 00:08:13,698 00:08:09,636 --> 00:08:13,698
Ако ви дам незаредена батерия, Ако ви дам незаредена батерия,
мозък без заряд, мозък без заряд,
116 116
00:08:13,701 --> 00:08:17,963 00:08:13,701 --> 00:08:17,963
например ако бъде ударен например ако бъде ударен
от светкавица, от светкавица,
117 117
00:08:17,998 --> 00:08:24,103 00:08:17,998 --> 00:08:24,103
може толкова да се претовари, може толкова да се претовари,
че човек да не знае дори къде се намира. че човек дори да не знае къде се намира.
118 118
00:08:24,138 --> 00:08:30,208 00:08:24,138 --> 00:08:30,208
Мозъкът е бил разтресен Мозъкът е бил разтресен
и е попаднал в неасоциативно състояние. и е попаднал в неасоциативно състояние.
119 119
00:08:30,243 --> 00:08:31,966 00:08:30,243 --> 00:08:31,966
Това е възможно да се случи Това е възможно да се случи
120 120
00:08:32,001 --> 00:08:37,224 00:08:32,001 --> 00:08:37,224
или мозъкът може да бъде частично или мозъкът може да бъде отчасти
разтресен в неасоциативно състояние. разтресен в неасоциативно състояние.
121 121
00:08:37,259 --> 00:08:42,051 00:08:37,259 --> 00:08:42,051
Съществуват и невротоксини, Съществуват и невротоксини,
отрови в мозъка, отрови в мозъка,
122 122
00:08:42,124 --> 00:08:46,016 00:08:42,124 --> 00:08:46,016
които възпрепятстват които възпрепятстват
функционирането му. функционирането му.
123 123
00:08:46,051 --> 00:08:50,867 00:08:46,051 --> 00:08:50,867
Обуславянето също може да попречи Има също и обуславяне, което може да
на мозъка да функционира. попречи на мозъка да функционира.
124 124
00:08:50,902 --> 00:08:53,481 00:08:50,902 --> 00:08:53,481
Трудно е да се определи разликата, Трудно е да се различи между тях,
125 125
00:08:53,516 --> 00:08:57,951 00:08:53,516 --> 00:08:57,951
защото невротоксините могат да спрат защото мозъкът може да спре
функционирането на мозъка, да функционира както от невротоксини,
126 126
00:08:57,986 --> 00:09:00,936 00:08:57,986 --> 00:09:00,936
както и при човек, така и ако човек е
отгледан в таламична държава. отгледан в таламична държава.
127 127
00:09:00,971 --> 00:09:04,010 00:09:00,971 --> 00:09:04,010
Знаете ли какво означава това? Знаете ли какво означава това?
Емоционална. Да си единствено емоционален.
128 128
00:09:04,045 --> 00:09:08,026 00:09:04,045 --> 00:09:08,026
Разгневява се, когато хората не направят Човекът се разгневява, когато хората
това, за което ги е помолил. не направят това, за което ги е помолил.
129 129
00:09:08,061 --> 00:09:11,785 00:09:08,061 --> 00:09:11,785
„Казах ти да опечеш пилето” "Казах ти да опечеш пилето"
и се ядосва. и се ядосва.
130 130
00:09:11,820 --> 00:09:14,488 00:09:11,820 --> 00:09:14,488
Това означава, че не е повлиял Това означава, че не е повлиял
на поведението им на поведението им
131 131
00:09:14,520 --> 00:09:17,453 00:09:14,520 --> 00:09:17,453
по желания от него начин. по желания от него начин.
132 132
00:09:17,488 --> 00:09:24,442 00:09:17,488 --> 00:09:24,442
Не можете да кажете на деца: „Искам Не можете да кажете на някое дете: "Искам
да слушаш всяка дума, която ти казвам”. да слушаш всяка дума, която ти казвам".
133 133
00:09:24,477 --> 00:09:27,040 00:09:24,477 --> 00:09:27,040
Те дори не могат да чуят думите, То дори не може да чуе думите,
които им казвате, които му казваш,
134 134
00:09:27,042 --> 00:09:30,505 00:09:27,042 --> 00:09:30,505
освен ако не им обясните освен ако не му обясниш
тяхното значение. тяхното значение.
135 135
00:09:30,540 --> 00:09:33,376 00:09:30,540 --> 00:09:33,376
Така че имате много по-голяма задача, Така че сте изправени пред много
отколкото мислите. по-голяма задача, отколкото си мислите.
136 136
00:09:33,411 --> 00:09:38,373 00:09:33,411 --> 00:09:38,373
Не можете просто да кажете: Не може просто да кажете:
„Изслушай ме, сега ще ти кажа истината”. "Слушай, сега ще ти кажа истината".
137 137
00:09:38,408 --> 00:09:42,086 00:09:38,408 --> 00:09:42,086
Не може да отидете Не може да отидете
при съдия и да му кажете: при някой съдия и да му кажете:
138 138
00:09:42,121 --> 00:09:45,730 00:09:42,121 --> 00:09:45,730
"Всичко, което правите, "Всичко, което правите,
е основано на невежество". е основано на невежество".
139 139
00:09:45,765 --> 00:09:49,188 00:09:45,765 --> 00:09:49,188
Той ще ви отвърне: "Как определихте Той може да ви попита:
това? Какво имате предвид?". "Какво имате предвид?".
140 140
00:09:49,223 --> 00:09:52,731 00:09:49,223 --> 00:09:52,731
Ако някога сте контактували със съдия, Ако някога срещнете съдия,
който ви отговаря по този начин, който говори по този начин,
141 141
00:09:52,766 --> 00:09:55,290 00:09:52,766 --> 00:09:55,290
значи сте на половината път. значи сте наполовина успели.
142 142
00:09:55,325 --> 00:09:59,801 00:09:55,325 --> 00:09:59,801
Не съм срещал човек, който да каже: Не съм срещал човек, който да каже:
"Какво имате предвид под това?". "Какво имате предвид?".
143 143
00:09:59,836 --> 00:10:04,277 00:09:59,836 --> 00:10:04,277
Ако кажете на съдия: "Всичко, Ако кажете на някой съдия: "Всичко,
което правите, е неправилно и неистинно, което правите, е неправилно и неистинно,
144 144
00:10:04,312 --> 00:10:07,211 00:10:04,312 --> 00:10:07,211
не се различавате вие не се различавате
от един див ловец на глави. от един събирач на глави.
145 145
00:10:07,246 --> 00:10:12,352 00:10:07,246 --> 00:10:12,352
Вкарвате хората в затвора, съдите ги, Вкарвате хора в затвора, съдите ги,
без да знаете нищо за тях", без да знаете нищо за тях",
146 146
00:10:12,387 --> 00:10:14,566 00:10:12,387 --> 00:10:14,566
а той отвръща: "Знам много за него. а той отвръща: "Знам много за тях.
Той е престъпник. Този е престъпник.
147 147
00:10:14,601 --> 00:10:17,002 00:10:14,601 --> 00:10:17,002
И преди е бил в затвора". И преди е бил в затвора".
148 148
00:10:17,366 --> 00:10:20,702 00:10:17,366 --> 00:10:20,702
Това е неговият критерий на оценяване, Това е неговият критерий за оценка -
неговата асоциативна памет. асоциативната му памет.
149 149
00:10:20,732 --> 00:10:26,800 00:10:20,732 --> 00:10:26,800
Всички наши действия Всички наши действия
са основани на асоциативната памет. са основани на асоциативната памет.
150 150
00:10:26,835 --> 00:10:30,580 00:10:26,835 --> 00:10:30,580
Знаете ли какво е това?
Вашият опит, а не истината. Вашият опит, а не истината.
151 151
00:10:31,601 --> 00:10:36,012 00:10:31,601 --> 00:10:36,012
Когато някой каже: Когато някой каже:
„Искам да науча истината за нещо. "Искам да науча истината за нещо.
152 152
00:10:36,031 --> 00:10:39,912 00:10:36,031 --> 00:10:39,912
Променя ли се Вселената?”. Променя ли се Вселената?".
153 153
00:10:40,912 --> 00:10:46,593 00:10:40,912 --> 00:10:46,593
А друг може да попита: А друг може да попита:
„С каква скорост се променя?”. каква скорост се променя?".
154 154
00:10:46,628 --> 00:10:49,001 00:10:46,628 --> 00:10:49,001
Можете да вземете Можете да вземете
камера и телескоп камера и телескоп,
155 155
00:10:49,033 --> 00:10:52,929 00:10:49,033 --> 00:10:52,929
и да заснемате Вселената да заснемате Вселената
на всеки два часа, на всеки два часа,
156 156
00:10:52,964 --> 00:10:56,790 00:10:52,964 --> 00:10:56,790
и звездите ще се намират и звездите ще се намират
на различни места. на различни места.
157 157
00:10:56,825 --> 00:11:01,160 00:10:56,825 --> 00:11:01,160
Но когато гледате с невъоръжено око, Но когато гледате с невъоръжено око,
всички те изглеждат статични. всички те изглеждат статични.
158 158
00:11:01,195 --> 00:11:06,846 00:11:01,195 --> 00:11:06,846
Та ако тази камера е настроена Ако камерата е настроена
да заснема всеки месец, да заснема всеки месец,
159 159
00:11:06,881 --> 00:11:10,917 00:11:06,881 --> 00:11:10,917
планетите ще изминават ще се види, че планетите са се преместили
големи разстояния. на голямо разстояние.
160 160
00:11:11,579 --> 00:11:16,300 00:11:11,579 --> 00:11:16,300
Когато изследвате по такъв начин, Когато правите такива снимки, ако сте
можете да кажете: научно ориентиран, може да кажете:
161 161
00:11:16,335 --> 00:11:19,464 00:11:16,335 --> 00:11:19,464
„След 12 минути ще видим "За 12 минути получаваме това;
това изображение;
162 162
00:11:19,500 --> 00:11:23,729 00:11:19,500 --> 00:11:23,729
след 40 минути ще видим а за 40 минути получаваме това".
това изображение”.
163 163
00:11:23,764 --> 00:11:29,173 00:11:23,764 --> 00:11:29,173
„Кое е правилното?” – този въпрос "Кое е правилното?" – този въпрос
няма никакъв смисъл. няма никакъв смисъл.
164 164
00:11:29,208 --> 00:11:33,895 00:11:29,208 --> 00:11:33,895
Ако заснемете автомобил Ако заснемете автомобил
с обикновена камера, с обикновена камера,
165 165
00:11:33,930 --> 00:11:40,607 00:11:33,930 --> 00:11:40,607
колелата се въртят в обратна посока, ще изглежда, че колелата се въртят в обратна посока.
забелязали ли сте това? Забелязвали ли сте това във филмите?
166 166
00:11:40,608 --> 00:11:47,861 00:11:40,608 --> 00:11:47,861
Ако можете да синхронизирате камерата си Ако можете да синхронизирате камерата си
с реални събития и в реално време, с реални събития и в реално време,
167 167
00:11:47,896 --> 00:11:51,613 00:11:47,896 --> 00:11:51,613
колелата ще се движат ще изглежда, че колелата ще се движат
в правилната посока. в правилната посока.
168 168
00:11:52,566 --> 00:11:57,282 00:11:52,566 --> 00:11:57,282
Цялото познание се базира Цялото познание се базира
върху времето. върху времето.
169 169
00:11:57,317 --> 00:12:01,358 00:11:57,317 --> 00:12:01,358
Когато един химик погледне нещо, Когато един химик погледне нещо,
той гледа на него като химик. той гледа на него като химик.
170 170
00:12:01,393 --> 00:12:09,679 00:12:01,393 --> 00:12:09,679
Когато писателят слуша човек, той търси Когато един писател слуша някого, той търси
история, какво ще се продава на пазара. история. Нещо, което смята, че би се продавало.
171 171
00:12:09,714 --> 00:12:14,563 00:12:09,714 --> 00:12:14,563
Един продавач гледа напълно различно Един продавач гледа напълно различно
на хората: на хората:
172 172
00:12:14,679 --> 00:12:18,563 00:12:14,679 --> 00:12:18,563
„Мога ли да ви продам "Мога ли да ви продам
косачка за градина?”. градинска косачка?".
173 173
00:12:20,117 --> 00:12:25,173 00:12:20,117 --> 00:12:25,173
Струва ми се, че ако кажете Струва ми се, че ако кажете
на обикновения човек, на обикновения човек,
174 174
00:12:25,208 --> 00:12:28,406 00:12:25,208 --> 00:12:28,406
че имате град че имате град
с население 10 000 души с население 10 000 души
175 175
00:12:28,441 --> 00:12:33,680 00:12:28,441 --> 00:12:33,680
и всеки един от тях даде по 10 долара и всеки един от тях даде по 10 долара
за построяването на обществена банка, за построяването на обществена банка,
176 176
00:12:33,715 --> 00:12:38,920 00:12:33,715 --> 00:12:38,920
и цялата печалба се усвои от този град, и цялата печалба се усвои от този град,
той ще приеме това, защото има логика. той ще приеме това, защото има логика.
177 177
00:12:40,535 --> 00:12:45,803 00:12:40,535 --> 00:12:45,803
При обществената банка цялата печалба При обществената банка цялата печалба
щеше да се разпредели между всички. щеше да се разпредели между всички.
178 178
00:12:45,838 --> 00:12:50,273 00:12:45,838 --> 00:12:50,273
Но ако общност от 10 000 души Но ако общност от 10 000 души
събере по 10 долара събере по 10 долара
179 179
00:12:50,308 --> 00:12:55,492 00:12:50,308 --> 00:12:55,492
и се закупи ферма, количеството храна и се закупи ферма, количеството храна
ще бъде по-евтино за всички. ще бъде по-евтино за всички.
180 180
00:12:55,527 --> 00:12:58,531 00:12:55,527 --> 00:12:58,531
Та когато казват: Та когато казват:
„Това ми звучи като комунизъм”, „Това ми звучи като комунизъм”,
181 181
00:12:58,566 --> 00:13:03,795 00:12:58,566 --> 00:13:03,795
това няма връзка с нищо. това няма връзка с нищо.
Човекът изобщо не засяга проблема. Човекът изобщо не засяга проблема.
182 182
00:13:03,830 --> 00:13:08,328 00:13:03,830 --> 00:13:08,328
Какво е нередно при една Какво е нередно при една
обществена банка? обществена банка?
183 183
00:13:08,363 --> 00:13:12,622 00:13:08,363 --> 00:13:12,622
Той казва: „Ще унищожи мотивацията”. Той казва: „Ще унищожи мотивацията”.
Опитвали ли сте този метод? Опитвали ли сте този метод?
184 184
00:13:12,657 --> 00:13:16,868 00:13:12,657 --> 00:13:16,868
„Не". Тогава откъде знаете, „Не". Тогава откъде знаете,
че ще унищожи мотивацията? че ще унищожи мотивацията?
185 185
00:13:17,637 --> 00:13:20,278 00:13:17,637 --> 00:13:20,278
Винаги спорите с хората. Винаги спорите с хората.
186 186
00:13:22,329 --> 00:13:26,341 00:13:22,329 --> 00:13:26,341
Например имате 4000 домакинства, Например имате 4000 домакинства,
или да речем 300, или да речем 300,
187 187
00:13:26,376 --> 00:13:30,318 00:13:26,376 --> 00:13:30,318
и всяко едно от тях закупи и всяко едно от тях закупи
косачка за градина. косачка за градина.
188 188
00:13:30,353 --> 00:13:34,798 00:13:30,353 --> 00:13:34,798
Ако купите 6 огромни косачки и окосите Ако купите 6 огромни косачки и окосите
целия район, ще бъде по-ефективно, целия район, ще бъде по-ефективно,
189 189
00:13:34,833 --> 00:13:37,737 00:13:34,833 --> 00:13:37,737
отколкото да продавате косачка отколкото да продавате косачка
на всяко домакинство. на всяко домакинство.
190 190
00:13:37,772 --> 00:13:40,538 00:13:37,772 --> 00:13:40,538
Но е по-добре Но е по-добре
от гледна точка на бизнеса; от гледна точка на бизнеса;
191 191
00:13:40,573 --> 00:13:45,022 00:13:40,573 --> 00:13:45,022
колективизмът е очевидно по-ефективен колективизмът е очевидно по-ефективен
от която и да е различна система. от която и да е различна система.
192 192
00:13:45,057 --> 00:13:52,158 00:13:45,057 --> 00:13:52,158
Така че хората са ми казвали, Така че хората са ми казвали,
а и съм чел анти-утопични книги, а и съм чел анти-утопични книги,
193 193
00:13:52,193 --> 00:13:57,061 00:13:52,193 --> 00:13:57,061
че човекът не остава установен, че човекът не остава установен,
той се променя. той се променя.
194 194
00:13:57,096 --> 00:14:00,611 00:13:57,096 --> 00:14:00,611
Но зависи от скоростта на промяна. Но зависи от скоростта на промяна.
195 195
00:14:00,646 --> 00:14:03,861 00:14:00,646 --> 00:14:03,861
Казват, че човекът Казват, че човекът
не може да бъде контролиран, не може да бъде контролиран,
196 196
00:14:03,906 --> 00:14:06,001 00:14:03,906 --> 00:14:06,001
защото той не е фиксиран обект. защото той не е фиксиран обект.
197 197
00:14:06,036 --> 00:14:11,077 00:14:06,036 --> 00:14:11,077
Когато видите всички тези китайци, Когато видите всички тези китайци,
маршируващи заедно в Северна Корея, маршируващи заедно в Северна Корея,
198 198
00:14:11,112 --> 00:14:13,141 00:14:11,112 --> 00:14:13,141
те се движат като едно цяло. те се движат като едно цяло.
199 199
00:14:13,176 --> 00:14:16,398 00:14:13,176 --> 00:14:16,398
Ние извършихме 2000 въздушни нападения Ние извършихме 2000 въздушни нападения
над Германия. над Германия.
200 200
00:14:16,476 --> 00:14:19,598 00:14:16,476 --> 00:14:19,598
Как ще издигнете 2000 самолета Как ще издигнете 2000 самолета
от земята, от земята,
201 201
00:14:19,676 --> 00:14:22,898 00:14:19,676 --> 00:14:22,898
без да изградите еднаква без да изградите еднаква
ценностна система в пилотите? ценностна система в пилотите?
202 202
00:14:25,969 --> 00:14:30,243 00:14:25,969 --> 00:14:30,243
Каква степен на еднаквост можете Каква степен на еднаквост можете
да постигнете при хората? да постигнете при хората?
203 203
00:14:30,278 --> 00:14:36,065 00:14:30,278 --> 00:14:36,065
Зависи колко усъвършенствано Зависи колко усъвършенствано
е вашето оборудване. е вашето оборудване.
204 204
00:14:37,396 --> 00:14:42,498 00:14:37,396 --> 00:14:42,498
Понякога питат: Понякога питат:
„А ще има ли място за индивидуалност? „А ще има ли място за индивидуалност?
205 205
00:14:42,533 --> 00:14:47,157 00:14:42,533 --> 00:14:47,157
Ако някой обича да прави секс с жаби, Ако някой обича да прави секс с жаби,
ще има ли място и за него?”. ще има ли място и за него?”.
206 206
00:14:47,192 --> 00:14:49,769 00:14:47,192 --> 00:14:49,769
Какво имате предвид Какво имате предвид
под „индивидуалност”? под „индивидуалност”?
207 207
00:14:49,804 --> 00:14:52,025 00:14:49,804 --> 00:14:52,025
Не знам за какво говорят. Не знам за какво говорят.
208 208
00:14:52,060 --> 00:14:54,870 00:14:52,060 --> 00:14:54,870
Знам за какво си мислят, че говорят. Знам за какво си мислят, че говорят.
209 209
00:14:54,905 --> 00:14:57,817 00:14:54,905 --> 00:14:57,817
Ще бъдат ли свободни? Ще бъдат ли свободни?
Те никога няма да са свободни. Те никога няма да са свободни.
210 210
00:14:57,852 --> 00:15:00,448 00:14:57,852 --> 00:15:00,448
Не можете да се освободите Не можете да се освободите
от произхода си, от произхода си,
211 211
00:15:00,517 --> 00:15:03,413 00:15:00,517 --> 00:15:03,413
винаги говорите на някакъв език – винаги говорите на някакъв език –
212 212
00:15:03,448 --> 00:15:08,765 00:15:03,448 --> 00:15:08,765
японски, китайски, японски, китайски,
но не можете да бъдете свободни. но не можете да бъдете свободни.
213 213
00:15:08,800 --> 00:15:14,083 00:15:08,800 --> 00:15:14,083
Ако някой каже „Бла-бла-бла. Ако някой каже „Бла-бла-бла.
Аз съм индивидуалист". Аз съм индивидуалист".
214 214
00:15:14,118 --> 00:15:18,567 00:15:14,118 --> 00:15:18,567
Означава, че той Означава, че той
не реагира като вас. не реагира като вас.
215 215
00:15:18,602 --> 00:15:21,150 00:15:18,602 --> 00:15:21,150
Не можете да се разберете с него. Не можете да се разберете с него.
216 216
00:15:21,185 --> 00:15:23,719 00:15:21,185 --> 00:15:23,719
Не можете да направите Не можете да направите
никакви споразумения, никакви споразумения,
217 217
00:15:23,754 --> 00:15:27,520 00:15:23,754 --> 00:15:27,520
не можете да получите не можете да получите
поведенческо сътрудничество. поведенческо сътрудничество.
218 218
00:15:27,555 --> 00:15:31,251 00:15:27,555 --> 00:15:31,251
Затова Движението Цайтгайст Затова Движението Цайтгайст
трябва да бъде система, трябва да бъде система,
219 219
00:15:31,286 --> 00:15:37,804 00:15:31,286 --> 00:15:37,804
която индоктринира хората към работеща която индоктринира хората към работеща
система, ползотворна за повечето от тях. система, ползотворна за повечето от тях.
Editor
Original Text
Changed Text
Recommended videos