Gällande från 17 augusti 2015
Gäller från och med 3 september 2015
1 Inledning
1 Inledning
2 Viktiga delar som du samtycker till
2 Viktiga delar som du samtycker till
3 Den information vi samlar in
3 Den information vi samlar in
4 Hur vi använder den information som vi samlar in
4 Hur vi använder den information vi samlar in
5 Delande av information
5 Delande av information
6 Dina inställningar
6 Dina inställningar
7 Överföring till andra länder
7 Överföring till andra länder
8 Länkar
8 Länkar
9 Säkerhet
9 Säkerhet
10 Barn
10 Barn
11 Åtkomst och uppdatering av användarinformation
11 Åtkomst till och uppdatering av användarinformation
12 Ändringar av sekretesspolicyn
12 Ändringar av Integritetspolicyn
13 Information om cookies, andra tekniker, och insamling av tredjepartsuppgifter
13 Information om cookies, annan teknik, och tredje parts datainsamling
Hej och välkommen till vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss, så läs den noga. Vi hoppas att du sitter bekvämt och att du är redo för några bra låtar. Nu kör vi...
Hej och välkommen till vår Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss, så vänligen läs den noga. Vi hoppas att du sitter bekvämt och att du är redo för några riktigt bra låtar. Nu kör vi...
1 Inledning
1 Inledning
Tack för att du har valt Spotify. Denna sekretesspolicy beskriver den information vi samlar in, vad vi gör med den och hur du kan hantera och kontrollera användningen av din information.
Genom hela denna sekretesspolicy hänvisar vi till Spotify-tjänsten eller bara Tjänsten. Dessa termer definieras i våra Allmänna villkor ("Allmänna villkor”).
Tack för att du har valt Spotify. Det här är vår Integritetspolicy. Innan vi går in på några detaljer skulle vi vilja belysa några av huvudprinciperna bakom den. Dessa principer är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig.
Integritetspolicyn har tre syften:
Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en fantastisk produkt och för att kunna ge dig en fantastisk upplevelse med den;
Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör - respektive inte gör - med den;
Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.
All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av Spotify-tjänsten och dess funktioner.
I stora drag finns det två kategorier av information som vi samlar in: 1) information som vi måste ha för att du ska kunna använda Spotify, och 2) information som vi kan använda för att tillhandahålla ytterligare funktioner och ge en förbättrad upplevelse om du väljer att dela med dig av sådan information.
Den första kategorin omfattar:
Registreringsinformation, såsom ditt namn, födelsedatum, adress och annan information som du anger när du registrerar dig hos Spotify.
Bred, icke-specifik plats, som vi härleder från din IP-adress. Våra licenser för att leverera musik och annat innehåll till dig är platsspecifika, så vi behöver veta vilket land du befinner dig i. Det gör det också möjligt för oss att lämna förslag som grundar sig på din ungefärliga plats, såsom konserter och föreställningar.
Den musik du lyssnar på och din interaktion med Tjänsten. Detta gör det möjligt för oss att lämna rekommendationer till dig och föreslå relevant innehåll. Du kan välja om du vill dela den här informationen med dina vänner, dina följare eller allmänheten.
Teknisk- och sensorinformation som är nödvändig för att kunna tillhandahålla Spotify. Detta omfattar den typ av webbläsare och enhet som du använder, data från pekskärmen och information från enhetens accelerometer och gyroskopsensorer. Detta gör att du kan kontrollera Spotify och låter oss göra enkla saker som att rotera filmer och rekommendera musik baserat på om du sitter still eller springer.
Den andra kategorin innehåller information som gör det möjligt för oss att erbjuda dig ytterligare funktioner. Vi får aldrig tillgång till någon av följande information om du inte uttryckligen väljer att dela den med oss. Så enkelt är det. Här följer några exempel:
Din specifika plats: Vi kommer aldrig att samla in eller använda din specifika enhets plats utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Denna information gör det möjligt för oss att skapa gemensamma lyssningserfarenheter (endast med andra som även de givit sin tillåtelse) och att ge ännu bättre rekommendationer om lokalt populär musik och lokala liveuppträdanden och konserter.
Dina bilder: Vi kommer bara att få tillgång till de bilder som du specifikt väljer och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller kamerarulle. Detta gör att du kan välja enskilda bilder för att ändra din profilbild eller skapa ett omslag för en spellista. Du kan sluta dela bilder med oss och återkalla åtkomsten när som helst.
Dina kontakter: Vi kommer aldrig skanna eller importera dina kontakter om du inte ber oss att göra det. Om du väljer att göra det kommer vi endast att använda din kontaktinformation för att hjälpa dig att hitta vänner eller kontakter som använder Spotify.
Din mikrofon: Vi kommer aldrig att få tillgång till eller använda din mikrofon om du inte ger oss din uttryckliga tillåtelse. Detta kan göra det möjligt för dig att styra Spotify med din röst, och du kommer alltid ha möjligheten att inaktivera åtkomsten till mikrofonen.
Skillnaden mellan dessa två kategorier är viktig. Information i den första kategorin är information som du måste tillhandahålla för att kunna använda Spotify. När du accepterar vår Integritetspolicy ger du oss rätt att samla in den här informationen och att använda den för de syften som beskrivs. Informationen i den andra kategorin är information som vi bara kommer att samla in om du ger oss din uttryckliga tillåtelse att göra så i framtiden. För denna andra kategori av information kommer vi att be om din tillåtelse innan vi bereder oss tillgång till den för första gången, vi kommer att beskriva hur vi kommer att använda den om du ger oss din tillåtelse, vi kommer bara att använda informationen för det syfte vi har beskrivit, och du kommer alltid ha möjlighet att ändra dig och återkalla ditt tillstånd. Att du godkänner vår Integritetspolicy betyder inte att du har gett oss tillåtelse att få tillgång till eller använda information i den andra kategorin; vi vill bara förklara för dig att vi en dag kanske kommer att be om sådan tillåtelse.
Vi kommer vara tydliga i vår kommunikation med dig om hur och när vi kan komma att dela information.
I vissa sammanhang kommer vi att dela viss information. Till exempel, vilket gäller för de flesta tjänster, gäller att om du registrerar dig för Spotify via en tredje part som Facebook eller en mobiloperatör, delar vi viss information med dem och de delar viss information med oss för att göra det möjligt att aktivera ditt konto. Vi delar också avidentifierad information med våra partners inom musikindustrin för att hjälpa dem att förstå hur innehållet de licensierar till oss presterar, med marknadsföringspartners som hjälper oss med reklaminsatser, och med annonsörer som gör det möjligt för att oss erbjuda en kostnadsfri tjänst. Det kan också finnas tillfällen när du vill att vi ska dela information. Till exempel, när du gör spellistor kanske du vill att dessa spellistor ska vara synliga för dina vänner...eller så vill du inte det. På samma sätt kan du be oss att dela information (som din e-postadress) med artister eller skivbolag, eller andra partners som kan vilja skicka nyheter eller reklamerbjudanden direkt till dig, men du kan också återkalla ett sådant tillstånd när som helst.
Vi hoppas att det här hjälper dig att förstå våra integritetsåtaganden gentemot dig. Nedan följer detaljerna, men kom ihåg att den här Introduktionen är en del av Integritetspolicyn – det är vårt löfte till dig. Om du någonsin har några frågor eller funderingar, vänligen meddela oss på privacy@spotify.com.
Genom hela denna Integritetspolicy hänvisar vi till Spotify-tjänsten eller bara Tjänsten. Dessa termer definieras i våra Användningsvillkoren (”Användningsvillkoren”).
2 Viktiga delar som du samtycker till
2 Viktiga delar som du samtycker till
Genom att använda eller interagera med tjänsten, samtycker du till:
1. insamling, användning, delning och hantering av information om var du befinner dig, inklusive eventuella relaterade interaktioner med Spotify-tjänsten och andra Spotify-användare (som beskrivs i Den information vi samlar in),
Genom att använda eller interagera med Tjänsten, samtycker du till:
2. användning av cookies och andra tekniker,
3. överföring av din information utanför det land där du bor,
användning av cookies och annan teknik,
4. insamling, användning, delning och annan behandling av din information, inklusive för reklamrelaterade ändamål (som beskrivs i resten av denna sekretesspolicy, så fortsätt gärna läsa!), och
överföring av din information utanför det land där du bor,
5. allmänhetens tillgång till din information och kontrollerna över sådan information som beskrivs i Delande av information.
insamling, användning, delning och annan behandling av din information, inklusive för annonsrelaterade ändamål (så som beskrivs i resten av denna Integritetspolicy, så fortsätt gärna läsa!), och
I varje fall samtycker du till behandling av uppgifter av de enheter som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive Spotify, som registeransvarig, som kan ses längst ner i detta dokument (kollektivt, ”Spotify”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). I avsnittet Dina inställningar beskriver vi de kontroller och relevanta inställningar som är kopplade till ditt Spotify-konto. Om du inte accepterar villkoren i denna sekretesspolicy, ska du inte använda inte Tjänsten.
i vilken mån din information blir allmänt tillgänglig och kontrollmöjligheterna för sådan information som beskrivs i avsnittet Delande av information.
I varje ovan nämnt fall samtycker du till behandling av dina personuppgifter av de aktörer som beskrivs i denna Integritetspolicy, inklusive det Spotifybolag som anges som personuppgiftsansvarig längst ner i detta dokument (gemensamt benämnda ”Spotify”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). I avsnittet Dina inställningar beskriver vi de verktyg och relevanta inställningar som är kopplade till ditt Spotifykonto. Om du inte accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.
3 Den information vi samlar in
3 Den information vi samlar in
Vi kan samla in och lagra följande information -
Vi kan komma att samla in och lagra följande information -
3.1 Registreringsuppgifter
3.1 Registreringsuppgifter
När du registrerar dig för tjänsten, kan vi be dig om information såsom användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum, kön, adress, postnummer och land. Du kan också välja att frivilligt lägga annan information till din profil, t.ex. ditt mobilnummer och mobiloperatör. Om du ansluter till Tjänsten genom att använda autentiseringsuppgifter från en tredjepartskälla (enligt definitionen i Allmänna villkor) (t.ex. Facebook), godkänner du att vi samlar in din autentiseringsinformation, t.ex. ditt användarnamn och krypterade autentiseringsuppgifter. Vi kan också samla in annan information som finns tillgänglig på eller via tredjepartskontot, inklusive till exempel ditt namn, profilbild, land, hemstad, e-postadress, födelsedatum, kön, vänners namn och profilbilder, och nätverk.
När du registrerar dig för Tjänsten kan vi komma att be dig om information såsom ditt användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum, kön, adress, postnummer och land. Om du ansluter till Tjänsten genom att använda inloggningsuppgifter från en Tredjepartsapplikation (enligt definitionen i Användningsvillkoren) (t.ex. Facebook), godkänner du att vi samlar in din autentiseringsinformation, t.ex. ditt användarnamn och krypterade inloggningsuppgifter. Vi kan också komma att samla in annan information som finns tillgänglig på eller via ditt konto hos Tredjepartsapplikationen, inklusive till exempel ditt namn, profilbild, land, hemstad, e-postadress, födelsedatum, kön, vänners namn och profilbilder, och nätverk.
Du kan också välja att frivilligt lägga till annan information till din profil, t.ex. ditt mobilnummer och din mobiloperatör.
3.2 Användning, loggning av data & cookies
3.2 Användning, loggning av data & cookies
När du använder eller interagerar med Tjänsten, kan vi använda en mängd olika tekniker som samlar information om hur tjänsten nås och används. Denna information kan inkludera:
1. information om din typ av abonnemang och dina interaktioner med tjänsten, exempelvis interaktioner med låtar, spellistor, annat audiovisuellt innehåll, andra Spotify-användare, tredjepartsapplikationer, och reklam, produkter, och tjänster som erbjuds, kopplade till, eller görs tillgängliga eller via Tjänsten,
När du använder eller interagerar med Tjänsten kan vi använda olika tekniker som samlar information om hur Tjänsten nås och används. Denna information kan inkludera:
2. uppgifter om de sökningar du gör och datum och tid för dina förfrågningar,
3. Användarinnehåll (enligt definitionen i Allmänna villkor) som du bidrar med till Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Tjänsten,
information om din typ av abonnemang och dina interaktioner med Tjänsten, exempelvis interaktioner med låtar, spellistor, annat audiovisuellt innehåll, andra Spotifyanvändare, Tredjepartsapplikationer, och annonser, produkter och tjänster som erbjuds, kopplas till eller görs tillgängliga i eller via Tjänsten,
4. röstkommandon (om du har valt att dela dessa med oss), och,
uppgifter om de sökningar du gör och datum och tidpunkter för dina förfrågningar,
5. tekniska data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, vilka typer av enheter som används för att få tillgång till eller ansluta till Spotify-tjänsten, unikt enhets-ID, enhetsattribut, nätverkstypsanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverk och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem, och Spotify-applikationsversion.
det Användarinnehåll (enligt definitionen i Användningsvillkoren) som du bidrar med till Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Tjänsten,
Du kan integrera ditt Spotify-konto med tredjepartsapplikationer. Om du gör det kan det hända att vi tar emot liknande information relaterad till dina interaktioner med Tjänsten via tredjepartsapplikationen, samt information om din offentligt tillgängliga aktivitet på tredjepartsapplikationen. Det gäller till exempel dina ”Gilla”-poster och inlägg på Facebook. Vi kan använda cookies och andra tekniker för att samla in denna information, du kan läsa mer om sådan användning i avsnittet Information om cookies, andra tekniker, och insamling av tredjepartsuppgifter i denna sekretesspolicy.
teknisk data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till Spotify-tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och Spotify-applikationens version.
3.3 Information som lagras på din mobila enhet
rörelsegenererad eller orienteringsgenererad mobil sensordata (t.ex. accelerometer eller gyroskop).
Med din tillåtelse kan vi samla information som lagras på din mobila enhet, till exempel kontakter, foton eller mediefiler. Lokal lagstiftning kan kräva att du söker samtycke av dina kontakter för att dela deras personliga information med Spotify, som kan komma att använda den informationen för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.
3.4 Plats och sensorinformation
Du kan integrera ditt Spotifykonto med Tredjepartsapplikationer. Om du gör det kan vi komma att ta emot liknande information relaterad till dina interaktioner med Tjänsten via Tredjepartsapplikationen, liksom information om din allmänt tillgängliga aktivitet på Tredjepartsapplikationen. Detta innefattar till exempel dina ”Gilla”-poster och inlägg på Facebook. Vi kan komma att använda cookies och annan teknik för att samla in denna information, du kan läsa mer om sådan användning i avsnittet Information om cookies och annan teknik i denna Integritetspolicy.
Beroende på vilken typ av enhet som du använder för att interagera med tjänsten och dina inställningar, kan vi också samla information om din plats baserat på till exempel telefonens GPS-position eller andra former av lokalisering av mobila enheter (t.ex. Bluetooth). Vi kan också samla in sensordata (t.ex. data angående hastigheten på dina rörelser, till exempel om du springer, promenerar, eller pendlar).
3.3 Din mobila enhet
3.5 Widget-uppgifter
Andra webbplatser kan integrera Spotifys widgets (t.ex. Spotify Play-knapp eller Spotify Följ-knapp). När du besöker en webbplats med en Spotify-widget inbäddad, kan vi ta emot viss information, inklusive information om den webbsida som du besökte. Spotify och widgeten kan känna igen dig och widgeten kan användas för att visa anpassat innehåll eller reklam. Vi vet när du interagerar med en widget och webbplatser som innehåller widgets kan få denna information.
Vi kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse av Spotify men som inte är nödvändiga för att använda Tjänsten. (Med andra ord, information som faller inom den andra kategorin som beskrivs i Inledningen till den här Integritetspolicyn.) Till exempel kan vi tillåta dig att ladda upp bilder till din profil, ta kontakt med vänner eller låta dig använda röstkommandon för att styra Tjänsten. Att du ger oss sådan tillåtelse betyder inte att ger oss obegränsad tillgång till den här informationen eller att vi kommer att få tillgång till specifik information utan din tillåtelse. Tvärtom, för varje typ av information som anges i detta avsnitt kommer vi att be om din tillåtelse innan vi tar del av sådan information eller sådan funktioner i din mobila enhet. Om du ger din tillåtelse kommer vi att samla in sådan information för de särskilda ändamål som vi anger när vi ber om din tillåtelse. Du behöver inte ge oss en sådan tillåtelse för att kunna använda Spotify och att du accepterar den här Integritetspolicyn betyder inte att du har gett oss tillåtelse att få tillgång till den här informationen.
3.6 Betalningsuppgifter
Om du registrerar dig för ett försöksabonnemang (enligt definitionen i Allmänna villkor), köper något av våra betalda abonnemang (enligt definitionen i Allmänna villkor), eller gör andra inköp via tjänsten, kan ditt kredit- eller betalkort (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av oss och/eller betalningstjänster med vilka vi arbetar. Vi kan också samla viss begränsad information, såsom dina postnummer, mobilnummer och uppgifter om din transaktionshistorik, som alla är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten. Dessutom förser betalningstjänsterna oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, till exempel en unik token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat, och din korttyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer.
Mer specifikt gäller:
Om du väljer att betala med faktura, kan Spotify behöva samla och lagra ytterligare information, som ditt namn, födelsedatum, och telefonnummer, och ge det till betalningstjänster som vi arbetar med som utfärdar fakturor, för att möjliggöra kreditprövning och skicka dig fakturor.
GENOM ATT ACCEPTERA DENNA POLICY, BEMYNDIGAR DU SPOTIFY ATT ANVÄNDA OCH DELA MED ANDRA BOLAG INOM SPOTIFYKONCERNEN, SAMT VISSA BETRODDA AFFÄRSPARTNER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, SOM KAN VARA BASERADE UTANFÖR LANDET DÄR DU BOR (INKLUSIVE LÄNDER SOM INTE HAR SAMMA SKYDDSNIVÅ FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM DET LAND DÄR DU BOR), DEN INFORMATION SOM DU DELAR MED SPOTIFY, ÄVEN OM SÅDAN INFORMATION OMFATTAS AV LOKALA BANKSEKRETESSLAGAR. DU BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR VIKTEN AV ATT DELA SÅDAN INFORMATION FÖR TILLHANDAHÅLLANDET AV SPOTIFY-TJÄNSTEN OCH ACCEPTERAR ÄVEN ATT, GENOM ATT ACCEPTERA DENNA POLICY, I TILLÄMPLIGA FALL OCH SOM TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG ATT DU AVSTÅR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT SÅDANA BANKSEKRETESSLAGAR AVSEENDE SPOTIFY, ANDRA FÖRETAG INOM SPOTIFYKONCERNEN OCH ANDRA BETRODDA AFFÄRSPARTNER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, SOM KAN VAR PLACERADE UTANFÖR DITT HEMLAND. DETTA TILLSTÅND GES UNDER HELA DIN RELATION MED SPOTIFY.
Bilder och kamera: Vi kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först få din uttryckliga tillåtelse och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller din kamerarulle. Om du ger oss tillåtelse att komma åt dina bilder eller din kamera kommer vi bara att använda bilder som du specifikt väljer att dela med oss. (Du kan använda vår applikation för att välja den eller de bilder du väljer att dela, men vi kommer aldrig att importera bilder som du tittar på, utom de som du uttryckligen delar.)
3.7 Utlottningar, tävlingar & enkäter
Plats: Vi kommer inte att samla in eller använda den specifika platsen för din mobila enhet (genom att använda till exempel GPS eller Bluetooth) utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Om du väljer att dela platsinformation men sedan ångrar dig har du alltid möjlighet att sluta dela. Observera att detta inte inkluderar din IP-adress. Vi kommer fortsätta att använda din IP-adress enligt beskrivningen i avsnitt 3.2 ovan, för att till exempel bestämma vilket land du befinner dig i och för att kunna följa våra licensavtal.
Då och då kan vi erbjuda dig möjligheten att delta i kampanjer såsom lotterier, tävlingar, erbjudanden, och/eller enkäter (”Specialerbjudanden”) genom Tjänsten. En specialkampanj kan styras av en sekretesspolicy och/eller villkor som går utöver, eller skiljer från, denna sekretesspolicy och Allmänna villkor. Om bestämmelserna i specialkampanjens sekretesspolicy eller villkor inte överensstämmer med denna sekretesspolicy eller Allmänna villkor, ska dessa ytterligare eller särskilda bestämmelser gälla. Om du deltar i en specialkampanj, kan vi be dig om viss information utöver vad som anges i denna sekretesspolicy, inklusive personlig information. Denna ytterligare information kan kombineras med annan kontoinformation och kan användas och delas som beskrivs i denna sekretesspolicy.
Röst: Vi kommer inte att få tillgång till din mikrofon utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Du kommer alltid ha möjlighet att stänga av tillgången till mikrofonen.
3.8 Spotifys tjänsteleverantörer och partner
Kontakter: Vi kommer inte att skanna eller importera dina kontakter lagrade på din telefon utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Vi kommer bara använda kontaktinformation för att hjälpa dig att hitta vänner eller kontakter som använder Spotify om du väljer att ge oss din tillåtelse, och vi kommer inte att använda kontaktinformation för något annat ändamål utan att först få din särskilda och uttryckliga tillåtelse. Lokal lag kan kräva att du inhämtar samtycke från dina kontakter för att kunna dela deras personuppgifter med Spotify, som kan komma att använda den informationen för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.
Vi kan också ta emot information om dig från våra leverantörer och partner, som vi använder för att anpassa din Spotify-upplevelse, för att mäta annonskvalitet och svar på annonser, och för att visa annonser som är mer sannolika att vara relevanta för dig. Vi använder även denna information enligt anvisningarna i avsnittet Hur vi använder den information som vi samlar in nedan.
4 Hur vi använder den information som vi samlar in
3.4 Widget-uppgifter
Vi kan använda den information vi samlar in, inklusive din personliga information:
1. för att ge, personifiera, och förbättra din upplevelse med Tjänsten och produkter, tjänster och reklam (även för produkter och tjänster från tredje part) som görs tillgängliga eller utanför Tjänsten (inklusive på andra webbplatser som du besöker), till exempel genom att tillhandahålla skräddarsytt, personanpassat, eller lokaliserat innehåll, rekommendationer, funktioner, och reklam på eller utanför tjänsten,
Andra webbplatser kan komma att integrera Spotifys widgets (t.ex. Spotify Play Button eller Spotify Follow Button). När du besöker en webbplats som har en Spotify-widget inbäddad kan vi komma att få viss information, inklusive information om den webbsida som du besökte. Spotify och widgeten kan känna igen dig och widgeten kan användas för att visa anpassat innehåll eller reklam. Vi vet när du interagerar med en widget och webbplatser som innehåller widgets kan få denna information.
2. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten av Tjänsten, utveckla nya produkter och tjänster, och analysera din användning av Tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, reklam, produkter och tjänster som är tillgängliga, kopplade till, eller erbjudna via Tjänsten,
3.5 Betalningsuppgifter
3. för att kommunicera med dig för tjänsterelaterade eller forskningsändamål, inklusive via e-post, meddelanden, SMS eller andra meddelanden, som du går med på att ta emot,
4. för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partner, för marknadsföring och reklamsyfte via e-post, meddelanden eller andra meddelanden, i överensstämmelse med de behörigheter som du kan ha meddelat oss (t.ex. genom dina Spotify-kontoinställningar), i avsnittet Dina inställningar nedan, informerar vi dig om de kontroller som du kan använda för att välja bort att ta emot vissa meddelanden,
Om du registrerar dig för ett Prova på-abonnemang (enligt definitionen i Användningsvillkoren), köper något av våra Betalda Abonnemang (enligt definitionen i Användningsvillkoren), eller gör andra köp via Tjänsten kan din kredit- eller betalkortsinformation (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av oss och/eller de betalningstjänstleverantörer som vi samarbetar med. Vi kan också komma att samla in viss begränsad information, såsom ditt postnummer, mobilnummer och uppgifter om din transaktionshistorik, vilka alla är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten. Dessutom förser betalningstjänstleverantörerna oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, till exempel en unik token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat, och ditt korts typ, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer.
5. för att, med din tillåtelse, använda ditt mobilnummer för att skicka informativa, marknadsförings- och PR-textmeddelanden med ett automatiskt uppringningssystem, du behöver inte ge samtycke som ett villkor för att registrera dig för Spotifys tjänster,
6. för att möjliggöra och främja Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten,
Om du väljer att betala mot faktura kan Spotify behöva samla in och lagra ytterligare information, som ditt namn, födelsedatum och telefonnummer, och ge det till betalningstjänstleverantörer som vi samarbetar med i syfte att utfärda fakturor, möjliggöra kreditprövning och skicka dig fakturor.
7. för att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier,
8. för att genomdriva denna sekretesspolicy, Allmänna villkor, och andra villkor som du har kommit överens om att, bland annat för att skydda rättigheter, egendom, eller säkerhet för Spotify, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat material av Tjänsten,
GENOM ATT ACCEPTERA DENNA INTEGRITETSPOLICY BEMYNDIGAR DU UTTRYCKLIGEN SPOTIFY ATT ANVÄNDA OCH DELA DEN INFORMATION SOM DU DELAR MED SPOTIFY MED ANDRA BOLAG INOM SPOTIFYKONCERNEN, SAMT VISSA BETRODDA AFFÄRSPARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, VILKA KAN VARA ETABLERADE UTANFÖR LANDET DÄR DU BOR (INKLUSIVE I LÄNDER SOM INTE HAR SAMMA SKYDDSNIVÅ FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM DET LAND DÄR DU BOR), ÄVEN OM SÅDAN INFORMATION OMFATTAS AV LOKALA BANKSEKRETESSLAGAR. DU BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR VIKTEN AV ATT DELA SÅDAN INFORMATION FÖR TILLHANDAHÅLLANDET AV SPOTIFY-TJÄNSTEN OCH ACCEPTERAR ÄVEN, GENOM ATT ACCEPTERA DENNA INTEGRITETSPOLICY, I TILLÄMPLIGA FALL OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ATT DU UTTRYCKLIGEN AVSTÅR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT SÅDANA BANKSEKRETESSLAGAR MED AVSEENDE PÅ SPOTIFY, SAMTLIGA ANDRA BOLAG INOM SPOTIFYKONCERNEN SAMT ANDRA BETRODDA AFFÄRSPARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, VILKA KAN VARA ETABLERADE UTANFÖR DITT HEMLAND. DETTA SAMTYCKE GES FÖR HELA DIN AVTALSRELATION MED SPOTIFY.
9. för att förse dig med funktioner, information, reklam eller annat innehåll som påverkas av var du befinner dig och din plats i förhållande till andra Spotify-användare, och
3.6 Utlottningar, tävlingar & enkäter
10. angivet på annat sätt i denna Sekretesspolicy.
Då och då kan vi komma att ge dig möjlighet att delta i kampanjer såsom utlottningar, tävlingar, erbjudanden och/eller enkäter (”Specialkampanjer”) genom Tjänsten. En Specialkampanj kan styras av en integritetspolicy och/eller villkor som gäller utöver, eller avviker från, denna Integritetspolicy och Användningsvillkoren. Om bestämmelserna i Specialkampanjens integritetspolicy eller villkor innehåller motstridigheter jämfört med denna Integritetspolicy eller Användningsvillkoren, ska sådana ytterligare eller särskilda bestämmelser för Specialkampanjen gälla. Om du deltar i en Specialkampanj kan vi komma att be dig om viss information utöver vad som anges i denna Integritetspolicy, inklusive personuppgifter. Sådan ytterligare information kan komma att kombineras med annan kontoinformation samt användas och delas som beskrivs i denna Integritetspolicy.
3.7 Spotifys tjänsteleverantörer och partners
Vi kan också information om dig från våra leverantörer och partners, som vi använder för att anpassa din upplevelse av Spotify-tjänsten, för att mäta annonskvalitet och svar på annonser samt för att visa annonser som är mer sannolika att vara relevanta för dig. Vi använder även denna information på det sätt som beskrivs i avsnittet Hur vi använder den information vi samlar in nedan.
4 Hur vi använder den information vi samlar in
I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in information, kan vi komma att använda den information vi samlar in, inklusive dina personuppgifter:
för att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten och produkter, tjänster och annonser (inklusive för produkter och tjänster från tredje part) som görs tillgängliga i eller utanför Tjänsten (inklusive på andra webbplatser som du besöker), till exempel genom att tillhandahålla special-, person-, eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner, och annonser i eller utanför Tjänsten,
för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, annonser, produkter och tjänster som görs tillgängliga i, är kopplade till, eller erbjuds via Tjänsten,
för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsten eller i reserach-syfte, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden, som du går med på att ta emot,
för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften via e-post, notifikationer eller andra meddelanden, i enlighet med de samtycken som du kan ha lämnat till oss (t.ex. genom dina Spotify-kontoinställningar); i avsnittet Dina inställningar nedan, informerar vi dig om de verktyg som du kan använda för att välja bort vissa meddelanden,
för att, om du uttryckligen gett oss din tillåtelse, använda ditt mobilnummer för att skicka SMS med informations-, marknadsförings- och reklammeddelanden genom ett automatiskt uppringningssystem; du behöver inte ge samtycke till detta som ett villkor för att registrera dig för Spotifys tjänster,
för att möjliggöra och marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten,
för att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier,
för att genomdriva denna Integritetspolicy, Användningsvillkoren, samtliga andra villkor som du har accepterat, bland annat för att skydda rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Spotify, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat innehåll i Tjänsten,
för att förse dig med funktioner, information, annonser eller annat innehåll som påverkas av var du befinner dig och din plats i förhållande till andra Spotifyanvändare, och
så som i övrigt anges i denna Integritetspolicy.
5 Delande av information
5 Delande av information
Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller genereras genom din användning av Spotify-tjänsten kan delas av dig eller av oss.
Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller genereras genom din användning av Spotify-tjänsten kan delas av dig eller av oss.
5.1 Delning utförd av dig
5.1 Delning utförd av dig
5.1.1 Allmänt
5.1.1 Allmänt
Spotify-tjänsten är en social tjänst som erbjuder många sätt att hitta, njuta av och dela innehåll. Vi uppmuntrar dig att dra nytta av dessa sociala funktioner med andra på Tjänsten.
Ditt namn och/eller användarnamn, profilbild, vem du följer, vem som följer dig, och din Spotify-användarprofil kommer alltid att vara tillgänglig för allmänheten.
Spotify-tjänsten är en interaktiv tjänst som erbjuder många sätt att hitta, ta del av och dela innehåll. Vi uppmuntrar dig att dra nytta av dessa interaktiva funktioner med andra på Tjänsten.
Spellistor som du har skapat eller följt, din aktivitet på Tjänsten (t.ex. vad du lyssnar på, musik du delar), t.ex. nyligen spelade artister, dina favoritlåtar, dina favoritartister och användarinnehåll som du publicerar, laddar upp, och/eller bidrar med till Tjänsten görs tillgängliga som standard. Din aktivitet på Tjänsten (t.ex. vad du lyssnar på, musik du delar) visas automatiskt på Tjänsten och kommer till exempel att vara tillgänglig för användare som följer dig eller besöker din Spotify-profil. Om du skapar en spellista kommer spellistan att visas offentligt som standard, vilket innebär att den även kommer att visas offentligt i tredjepartsresultat som sökmotorer och kan visas tillsammans med annan offentlig profilinformation, till exempel din bild och namn och/eller användarnamn. Även om denna information offentliggörs som standard, beskriver vi i Dina inställningar nedan de kontroller som du kan använda tillsammans med andra relevanta inställningar kopplade till ditt Spotify-konto, för att begränsa delning av din information.
Kom ihåg att viss information alltid är tillgänglig för allmänheten, vilket innebär att den kan nås av tredjepartsapplikationer genom våra API och utvecklingsverktyg. Baserat på dina behörigheter, kan ytterligare information delas med tredjepartsapplikationer och med andra genom tredje part. Till exempel kan du använda dina inställningar för att kontrollera om din Spotify-aktivitet visas på Facebook. På samma sätt kan du samtycka att ge tredjepartsapplikationer tillgång till din e-postadress, abonnemangstatus, plats, födelsedag, eller liknande information, på deras begäran.
Ditt namn och/eller användarnamn, profilbild, vem du följer, vem som följer dig, och din användarprofil på Spotify-tjänsten kommer alltid att vara tillgänglig för allmänheten.
Vi kan använda din offentliga information för att främja Tjänsten och för att hjälpa andra att hitta och följa dig och/eller ditt Spotify-innehåll, bland annat genom Facebook och andra tredjepartsapplikationer och webbplatser som har inbäddade Spotify-widgets. Din information kan användas för att meddela andra, även inom Tjänsten, via e-post, och genom Facebook och tredjepartsapplikationer, om din användning av Tjänsten (t.ex. att du har gått med i Spotify eller aktivitet relaterad till en Spotify-profil, som att lägga till eller ta bort låtar från en spellista).
Med din tillåtelse kan vi meddela andra användare om var du befinner dig och din aktivitet på Spotify. Likaså med andra Spotify-användares tillåtelse, kan vi meddela dig om var de befinner sig och deras aktivitet på Spotify.
Spellistor som du har skapat eller följt, din aktivitet på Tjänsten (t.ex. vad du lyssnar på, musik du delar), nyligen spelade artister, dina favoritlåtar, dina favoritartister och Användarinnehåll som du postar, laddar upp och/eller bidrar med till Tjänsten blir som standard allmänt tillgängliga. Din aktivitet på Tjänsten (t.ex. vad du lyssnar på, musik du delar) visas automatiskt på Tjänsten och kommer till exempel att vara tillgänglig för användare som följer dig eller besöker din Spotifyprofil. Om du skapar en spellista kommer spellistan att vara allmänt tillgänglig som standard, vilket innebär att den även kommer att visas offentligt i sökresultat på tredje parters sökmotorer och kan komma att visas tillsammans med annan offentlig profilinformation, till exempel din bild och ditt namn och/eller användarnamn. Även om denna information blir allmänt tillgänglig som standard beskriver vi i avsnittet Dina inställningar nedan de verktyg du kan använda, tillsammans med andra relevanta inställningar kopplade till ditt Spotifykonto, för att begränsa delningen av din information.
Läs mer om hur du hanterar notiser, din offentliga tillgängliga information, och vad du delar med andra i Dina inställningar nedan.
Vänligen kom ihåg att viss information alltid är allmänt tillgänglig, vilket innebär att den kan nås av Tredjepartsapplikationer genom våra API:er och utvecklarverktyg. Baserat på dina samtycken kan ytterligare information komma att delas med Tredjepartsapplikationer och med andra genom Tredjepartsapplikationer. Till exempel kan du använda dina inställningar för att kontrollera om din Spotifyaktivitet ska visas på Facebook. På samma sätt kan du samtycka till att ge Tredjepartsapplikationer tillgång till din e-postadress, abonnemangstatus, plats, födelsedag, eller liknande information, på deras begäran.
Vi kan komma att använda din allmänt tillgängliga information för att marknadsföra Tjänsten och för att hjälpa andra att hitta och följa dig och/eller ditt innehåll på Spotify-tjänsten, bland annat genom Facebook och andra Tredjepartsapplikationer och webbplatser som har inbäddade Spotifywidgets. Din information kan komma att användas för att meddela andra, inklusive inom Tjänsten, via e-post, och genom Facebook och Tredjepartsapplikationer, om din användning av Tjänsten (t.ex. att du har gått med i Spotify eller aktiviteter relaterade till en Spotifyprofil, som att lägga till eller ta bort låtar från en spellista).
Med din uttryckliga tillåtelse kan vi meddela andra användare om var du befinner dig. På motsvarande sätt kan vi med andra Spotifyanvändares uttryckliga tillåtelse meddela dig om var de befinner sig. Vi kan komma att ge dig möjlighet att dela den här informationen för att skapa gemensamma upplevelser.
Läs mer om hur du hanterar notifikationer, din allmänt tillgängliga information och vad du delar med andra i avsnittet Dina inställningar nedan.
5.1.2 Tredjepartsapplikationer
5.1.2 Tredjepartsapplikationer
Om du ansluter Spotify-kontot till en tredjepartsapplikation, kan Spotify automatiskt komma att dela din aktivitet och aktivitetsrelaterade händelser med den tjänsten, inklusive det innehåll som du förbrukar. Du förstår och accepterar att sådan information kan tillskrivas ditt konto på en tredjepartsapplikation och kan komma att publiceras på en sådan tjänst. Även om denna information automatiskt kan delas som standard, informerar vi dig om de kontroller som du kan använda för att begränsa informationsutbytet i avsnittet Dina inställningar nedan. Tredjepartsapplikationer kan också ha liknande kontroller.
Om du loggar in på en tredjepartsapplikation med ditt Spotify-konto, kan tredjepartsapplikationen få tillgång till viss information såsom dina spellistor, lagrat innehåll och din aktivitet. Med din tillåtelse kan vi också dela ytterligare information såsom din e-postadress, prenumerationsstatus, var du befinner dig, eller födelsedatum med sådana tredjepartsapplikationer.
Om du ansluter ditt Spotifykonto till en Tredjepartsapplikation kan Spotify komma att automatiskt dela din aktivitet och aktivitetsrelaterade händelser med den tjänsten, inklusive det innehåll du konsumerar. Du förstår och accepterar att sådan information kan tillskrivas ditt konto på en Tredjepartsapplikation och kan komma att publiceras på en sådan tjänst. Även om denna information kan komma att
Spotify låter dig också dela visst innehåll eller en del av en spellista som du har skapat, på individuell basis, till tredjepartsapplikationer, andra tredjepartstjänster, andra Spotify-användare, och andra. Observera att om du delar innehåll till en tredjepartsapplikation eller en tredjepartstjänst, kommer den att vara synlig för andra inom Spotify-tjänsten, oavsett din Spotify-kontoinställningar.
Du förstår och accepterar att en tredjepartsapplikations användning av information som samlas in från dig (eller enligt bemyndigande av dig) styrs av tredje partens sekretesspolicy och dina inställningar på den aktuella tjänsten, och Spotifys användning av sådan information regleras av denna sekretesspolicy och dina Spotify-kontoinställningar.
5.1.3 Supportforumet
När du registrerar dig för ett Spotify support-konto på Spotifys supportforum kommer vi att be dig att skapa ett specifikt användarnamn för Spotify supportforum, som kommer att visas offentligt för alla som har åtkomst till Spotifys supportforum. Om du väljer att inte skapa ett sådant användarnamn kommer ditt Spotify-användarnamn eller ditt Facebook-namn visas offentligt när du bidrar med användarinnehåll.
5.2 Delning som görs av Spotify
5.2.1 Marknadsföring och reklam
Vi kan komma att dela information med reklampartner för att skicka reklamkommunikation om Spotify eller för att visa mer skräddarsytt innehåll, inklusive relevant reklam för produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, och för att förstå hur användarna interagerar med reklam. Den information vi delar är i ett avidentifierat format (till exempel genom att använda en s.k. hash) som inte identifierar dig personligen.
Se avsnittet Information om cookies, andra tekniker, och insamling av tredjepartsuppgifter nedan för information om cookies och andra tekniker som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och dina alternativ.
5.2.2 Tjänsteleverantörer och andra
Vi kan då och då dela din information med tjänsteleverantörer för att utföra vissa uppgifter och behandla användardata och bidra till att leverera våra Tjänster i enlighet med denna sekretesspolicy. Till exempel arbetar vi med tjänsteleverantörer för att tillhandahålla vårt Spotify supportforum och analysleverantörer för att hjälpa oss att förstå användningen av våra Tjänster. Om en tredje part behandlar användardata för vår räkning (t.ex. en webbplats tjänsteleverantör), är det omfattat av de säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna sekretesspolicy och tillämplig lag. Om en tredje part behandlar användardata för egen räkning, är dess behandling omfattad av dess egen sekretesspolicy och tillämplig lag.
5.2.3 Rättighetshavare
Spotify-tjänsten låter dig lyssna på strömmande innehåll med fullständiga rättigheter. Spotify delar information med rättighetshavare som licensierar detta innehåll till Spotify. De uppgifter som Spotify delar är i ett avidentifierat format som inte identifierar dig direkt, om du inte väljer att dela din personliga information.
5.2.4 Vissa Spotify-partner
Om du öppnar Spotify-tjänsten genom ett erbjudande som du har fått eller köpt från en tredje part såsom din mobiloperatör, kan vi också dela information med den tredje parten om din användning av Spotify-tjänsten, till exempel om och i vilken utsträckning man har använt erbjudandet, aktiverat ett Spotify-konto, eller aktivt använt Tjänsten.
5.2.5 Övrig delning
Utöver ovanstående kan vi också dela din information med tredje part för dessa begränsade syften:
• för att tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar,
• för att svara på juridiska processer (t.ex. ett domstolsbeslut eller stämning), om vi i god tro anser att det är nödvändigt att göra så, för att uppfylla kraven i tvingande tillämplig lag, för att skydda säkerheten för någon person, för att skydda Spotifys rättigheter och egendom, inklusive för att verkställa Allmänna villkor och andra villkor som du har gått med på, och för att ta itu med bedrägeri, säkerhet eller tekniska frågor,
• för akademiska forskare för syften, inklusive statistisk analys och akademiska studier, men bara i avidentifierade format,
• för att publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av Spotify-tjänsten, och
• för att låta andra företag i Spotifykoncernen använda din information i enlighet med denna sekretesspolicy.
6 Dina inställningar
Vi förser dig med inställningar så att du kan välja vilka meddelanden som du får från oss, hantera din offentliga information, och ställa in dina delningsinställningar. Såsom förklaras i avsnittet Delning utförd av dig, kan viss information alltid vara offentligt tillgänglig för andra och annan information görs tillgänglig för allmänheten för andra som standard. Och om du delar information till en tredjepartsapplikation är den informationen synlig på Spotify, oavsett hur du ställer in dina sekretessinställningar.
För att ändra om viss information ska vara tillgänglig för allmänheten, kan du justera inställningarna i ditt konto. Se avsnittet instruktioner för att justera relevanta inställningar på Spotifys webbplats.
Information som är tillgänglig för allmänheten, såsom spellistor, kan användas, delas på nytt, eller länkas till av andra på Tjänsten eller på webben, så använd Spotify försiktigt och var uppmärksam på dina inställningar. Kom ihåg att även om du tar bort en spellista eller gör en spellista privat, kan andra som redan abonnerar på den eller som på annat sätt har tillgång till den (t.ex. via en länk) fortfarande ha tillgång till den. Tänk också på att spellistor och annan information som läggs till din profil kan innehålla personlig information, såsom användarnamn, vilket skulle kunna göra det möjligt för andra personer att hitta dig inom Spotify-tjänsten eller andra tjänster.
7 Överföring till andra länder
Spotify överför, behandlar och lagrar information om våra användare på servrar i ett antal länder. Följaktligen kan Spotify dela din information med andra bolag i Spotifykoncernen för att genomföra de åtgärder som anges i denna sekretesspolicy. Spotify kan också lägga ut bearbetningen till, eller dela din information med tredje parter i andra länder än ditt hemland. Din personliga information kan därför bli föremål för sekretesslagar som skiljer sig från dem i ditt hemland. Information som samlas in inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Schweiz får till exempel överföras till och behandlas av tredje part som anges ovan, som ligger i ett land utanför EES och Schweiz, där du kan ha färre juridiska rättigheter i förhållande till din information. Spotifykoncernen kommer att behandla dina uppgifter som beskrivet i denna sekretesspolicy.
8 Länkar
Vi kan visa annonser från tredje part och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvarig för tredje parts sekretessrutiner och innehåll. Läs deras sekretesspolicy för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.
9 Säkerhet
Vi åtar oss att skydda våra användares information. Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så du bör använda ett unikt och starkt lösenord, begränsa åtkomst till din dator och webbläsare, och logga ut efter att ha använt Spotify-tjänsten. Medan vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd, är inga säkerhetsåtgärder helt säkra, och vi kan inte garantera säkerheten för användarinformation.
10 Barn
Spotify-tjänsten riktar sig inte till barn under 13 år. (I vissa länder kan striktare åldersgränser gälla. Se våra Allmänna villkor.) Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 eller under tillämplig åldersgräns (”Åldersgränsen”). Om du är under Åldersgränsen, använd inte tjänsten och dela inte någon personlig information med oss. Om du är en förälder till ett barn under Åldersgränsen och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Spotify, ska du kontakta oss på Privacy@spotify.com så att du kan begära att utöva dina tillämpliga tillgångs-, upprättelse-, annullerings- och/eller invändningsrättigheter. Om du är bosatt i Kalifornien och under 18 år och du vill ta bort offentligt tillgängligt innehåll, vänligen kontakta oss på eraser@spotify.com.
11 Tillgång och uppdatering av användarinformation
Du kan visa och ändra mycket av den information som vi lagrar om dig genom dina konto- och profilsidor. Om du har frågor om din sekretess på Tjänsten, denna sekretesspolicy, eller information som vi har om dig, vänligen kontakta oss på privacy@spotify.com. Du kan också kontakta vår sekretessrepresentant genom att skicka ett brev till Spotify, Attn: Privacy Officer, Legal Department, 45 West 18th