Untitled Diff

Created Diff never expires
54 removals
55 lines
102 additions
102 lines
Cookies Policy
Політика щодо файлів cookie
Effective date: 24 January 2023 Previous version: 18 January 2023

The terms in this Cookies Policy have the same meaning as provided by Terms of Use and Privacy Policy.
Дата набуття чинності: 28 червня 2023
What are cookies?
Попередні версії: 24 січня 2023
Cookies are tiny pieces of code that remain in your device after you have visited any website. When you use that website for the next time, these pieces enable website owners to provide you with information customized for your needs. There are two types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies store information for the period of your session about your activities on the Website and allow you to pick up where you left off on the server’s page. Persistent cookies have a lifespan until it expires or you delete them. They allow you to adjust the Website for your needs (log in your personal cabinet, save language preferences, etc.). We also use other mechanisms, such as web beacons and HTML5 local storage that as well as cookies allow us to personalize your experience on our Website. Further we will infer these instruments as cookies.
18 січня 2023
Cookies are used to enhance your user experience. But this is not the only beneficial thing the cookies can do. Some types of cookies are also a tool that enables behavioral advertising. If you have searched for some goods or services, and a certain business offers such goods or services, cookies on your computer could help such businesses to advertise their goods or services to you later. Cookies enable us to see the actions and the user’s preferences on the Website, analyze this information and provide the user with more relevant information on Services the user is currently using or may use.
01 жовтня 2019
Which cookies does Mate academy use?

We may install on your device the following types of cookies:
Терміни у цій Політиці щодо файлів cookie мають той самий зміст, що й у Правилах користувача та Політиці конфіденційності.
Type
Що таке файли cookie?
Description

Storage and retention period
Файли cookie - це невеликі фрагменти коду, які залишаються на вашому пристрої після відвідування будь-якого веб-сайту. Коли ви наступного разу використовуєте цей веб-сайт, ці фрагменти дозволяють власникам веб-сайтів надавати вам інформацію, налаштовану під ваші потреби. Існують два типи файлів cookie: сеансові файли cookie і постійні файли cookie. Сеансові файли cookie зберігають інформацію протягом вашої сесії про вашу діяльність на веб-сайті і дозволяють вам продовжити з того місця, де ви закінчили на сторінці сервера. Постійні файли cookie існують до закінчення їх строку дії або до їх видалення. Вони дозволяють вам налаштовувати веб-сайт під свої потреби (увійти в особистий кабінет, зберегти мовні налаштування та інше). Ми також використовуємо інші механізми, такі як веб маячки і локальне сховище HTML5, які, так само як файли cookie, дозволяють персоналізувати ваш досвід на нашому Сайті. Надалі ми будемо розглядати ці інструменти як файли cookie.
Who collect and who have access to these cookies

Necessary technical cookies
Файли cookie використовуються для покращення вашого досвіду користувача. Але це не єдине корисне, що можуть робити файли cookie. Деякі типи файлів cookie також є інструментом, що дозволяє здійснювати поведінкову рекламу. Якщо ви шукали певні товари або послуги, і певний бізнес пропонує такі товари або послуги, файли cookie на вашому комп'ютері можуть допомогти цим бізнесам рекламувати свої товари або послуги вам пізніше. Файли cookie дозволяють нам бачити дії та уподобання користувача на Сайті, аналізувати цю інформацію і надавати користувачу більш відповідну інформацію про послуги, якими користувач зараз користується або можливо користуватиметься у майбутньому.
These cookies make the Website displaying and working without error in order to create and manage the user account. These cookies are strongly required for error-free operation of the Website
Які файли cookie використувує Мейт акедемі?
up to 2 years

Mate academy
Ми можемо встановлювати на ваш пристрій такі типи файлів cookie:
1

ТипОпис


Зберігання та строк дії
Хто збирає та хто має доступ до файлів cookie
Необхідні технічні файли cookie


Ці файли cookie дозволяють Сайту відображатися і працювати без помилок для створення та управління користувацьким обліковим записом. Ці файли cookie є необхідними для безпомилкової роботи Сайту.


до 2 років
Мейт акедемі
Файли cookie для продуктивності, аналітики та досліджень
Ці файли cookie дозволяють відстежувати активність користувачів на Сайті, підраховувати кількість відвідувачів, вимірювати тривалість сесій та подібні параметри, збирати інформацію про пошукові запити та текст, який користувач вводить при використанні Сайту, з метою оптимізації та покращення його роботи.до 1 року
Мейт акедемі
Функціональні файли cookie


Ці файли cookie дозволяють нам запам'ятовувати вподобання користувача та надавати додаткові сервіси через Сайт (наприклад, тримати вас залогіненим). Ці файли cookie не є абсолютно обов'язковими для роботи веб-сайту, але роблять його використання більш зручним.сесія
Мейт акедемі
Таргетингові та рекламні файли cookie
Ці файли cookie дозволяють веб-сайту збирати інформацію про ваші звички перегляду та показувати рекламу, яка більш відповідає вашим інтересам. Ця інформація передається третім сторонам, таким як рекламодавці. Ці файли cookie дозволяють нам показувати вам нашу рекламу на інших веб-сайтах. Цей процес називається "ретаргетингом" і, у цьому випадку, вам будуть показуватися рекламні оголошення про напрямки та об'єкти, які ви переглядали.Performance, Analytical and Research cookies
до 2 років
These cookies allow us to track the users activity on the Website, count the number of visitors, measure sessions durations and similar parameters, collect information about search queries and text the user enters when using the Website in order to optimize the Website and improve its operation
Facebook Ads
up to 1 year
Facebook analytics
Mate academy
Google Ads
Functional cookies
Google Analytics
These cookies allow us to remember the user’s preferences and provide some additional services through the Website (for example, keeping you logged in). These cookies are not absolutely required for the operation of the Website but make its website more convenient to use.
Youtube Analytics
session
Vimeo Analytics
Mate academy
Amazon Web Services
Targeting and Advertising cookies
DoubleClick
Allow the Website to collect information about your browsing habits and deliver advertisements that are more relevant to your interests. That information is shared with third-party services such as advertisers. These cookies allow us to show you our advertisements on other websites. It is called ‘retargeting’; and in this case you will be shown advertisements about the directions and properties you browsed
up to 2 years
Facebook Ads Facebook analytics Google Ads
Google Analytics Youtube Analytics Vimeo Analytics Amazon Web Services DoubleClick
mgid
mgid
How does Mate academy deal with data collected through the cookies?

If you visited our Website, cookies consent message was the first message that you were likely to see that prompted you about the fact that cookies were used and active on our Website. In most cases we ask you about your consent to install cookies. This does not apply only to the strictly required cookies, which are, for example, technical cookies.
Як Мейт акедемі використовує дані, зібрані за допомогою файлів cookie?
Data that we collect with the cookies are processed in accordance with the provisions of our Privacy Policy. For instance, this data can be accessed by our employees, subcontractors and affiliates.

We also use the services of third parties like Google, Facebook, Youtube and others when installing cookies and using data collected through them. Thus, we also may transfer such data to Google Inc., You Tube Inc., Vimeo Inc., Amazon.com,Inc. and Facebook Inc. which are the companies residing in the USA. In order to control collection of data for advertising purposes by these companies’ services, please visit the following web pages:
Якщо ви відвідали наш Сайт, запит про надання згоди на використання файлів cookie ймовірно було першим, що ви побачили тут. У більшості випадків ми запитуємо вашу згоду на встановлення файлів cookie. Це не стосується виключно необхідних файлів cookie, таких як, зокрема, технічні файли cookie.
1) Google Ads; 2


2) Google analytics
Дані, які ми збираємо за допомогою файлів cookie, обробляються відповідно до положень нашої Політики конфіденційності. Ці дані, наприклад, можуть бути доступні нашим співробітникам, підрядникам і партнерам.


Ми також використовуємо послуги сторонніх компаній, таких як Google, Facebook, Youtube та інші, коли встановлюємо файли cookie та використовуємо зібрані за допомогою них дані. Таким чином, ми також можемо передавати такі дані компаніям Google Inc., YouTube Inc., Vimeo Inc., Amazon.com, Inc. та Facebook Inc., які знаходяться у США. Щоб контролювати збір даних для рекламних цілей службами цих компаній, відвідайте такі веб-сторінки:
1) Google Ads;
2) Google analytics
3) Facebook Ads;
3) Facebook Ads;
4) Facebook analytics
4) Facebook analytics
5) Youtube analytics;
5) Youtube analytics;
6) Vimeo analytics;
6) Vimeo analytics;
7) Amazon Web Services; 8) DoubleClick;
7) Amazon Web Services;
8) DoubleClick;
9) mgid.
9) mgid.
Can you withdraw your consent and turn cookies off?
Чи можете ви відкликати вашу згоду та вимкнути файли cookie?
You can also do that by choosing the appropriate settings of your browser. The following links might be useful for you to choose the best option of your browser:

For the users of Internet Explorer For the users of Firefox
Ви можете зробити це, вибравши відповідні налаштування вашого браузера. Наступні посилання можуть бути корисними для вибору найкращого варіанту для вашого браузера:
For the users of Chrome
Для користувачів Internet Explorer
For the users of Safari web and iOS.
Для користувачів Firefox
Revisions:
Для користувачів Chrome
01-2023: added mgid as third party that collects cookies
Для користувачів Safari web та iOS.
01-2023: Comparison of the Cookie Policy texts 10/2019-01/18/2023

3


Порівняння версій:
28-06-2023: Порівняння текстів політик кукі 01/24/2023-06/28/2023
24-01-2023: додали mgid як третю особу, яка збирає кукі файли
01-2023: Порівняння текстів політик кукі 10/2019-01/18/2023